IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

ROK 2017

PDF (192 KB)

Wewnątrzszkolne Ocenianie


PDF (144 KB)

Program wychowawczy 2015-2018


PDF (230 KB)

Program profilaktyki 2015-2018


PDF (146 KB)

Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku


ROK 2015

PDF (80 KB)

ZARZĄDZENIE nr 2/2015

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku z dnia  18 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu dofinansowania kształcenia nauczycieli w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.


PDF (85 KB)

Zarządzenie nr 3/2015

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku  w roku szkolnym 2014/2015


PDF (92 KB)

Zarządzenie nr 4/2015

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku  w roku szkolnym 2014/2015


PDF (84 KB)

ZARZĄDZENIE nr 5/2015

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


ROK 2014

PDF (167 KB)

ZARZĄDZENIE nr 2 Dyrektora w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku  w roku szkolnym 2013/2014


PDF (241 KB)

ZARZĄDZENIE nr 3 Dyrektora w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku  w roku szkolnym 2013/2014


PDF (126 KB)

ZARZĄDZENIE nr 4 Dyrektora w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej  w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku


PDF (207 KB)

ZARZĄDZENIE Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (669 KB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2014


PDF (472 KB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2014


PDF (72 KB)

Zarządzenie nr 3/2011

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcacego im. Mikołaja Kopernika z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych.


PDF (73 KB)

Zarządzenie nr 5/2010

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcacego im. Mikołaja Kopernika z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych.