IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy
PDF (421 KB)

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA i ROZWOJU IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku na lata 2017-2022


PDF (312 KB)

Plan Pracy Szkoły na rok 2017/2018


PDF (230 KB)

Program profilaktyki 2015-2018


PDF (144 KB)

Program wychowawczy 2015-2018


PDF (192 KB)

Wewnątrzszkolne Ocenianie


PDF (237 KB)

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


PDF (144 KB)

Regulamin Działania Rady Pedagogicznej


PDF (229 KB)

Regulamin Rady Rodziców


PDF (150 KB)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


PDF (113 KB)

Regulamin Radiowęzła


PDF (272 KB)

Regulamin wycieczek


PDF (126 KB)

Załącznik A do regulaminu wycieczek


PDF (82 KB)

Załącznik B do regulaminu wycieczek


PDF (120 KB)

Załącznik C do regulaminu wycieczek