IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy
PDF (421 KB)

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA i ROZWOJU IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku na lata 2017-2022


PDF (536 KB)

Plan Pracy Szkoły na rok 2018/2019


PDF (243 KB)

Program wychowawczo-profilaktyczny IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku na rok szkolny 2018/2019


PDF (242 KB)

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


PDF (144 KB)

Regulamin Działania Rady Pedagogicznej


PDF (229 KB)

Regulamin Rady Rodziców


PDF (150 KB)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


PDF (113 KB)

Regulamin Radiowęzła


PDF (386 KB)

Regulamin wycieczek