IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Wyniki kontroli

14.09.2012 r. – Kontrola doraźna Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych

07.05.2013 r. – Obserwacja organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego części pisemnej

23.05.2013 r. – Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej

.

10.10.2017-14.11.2017 - Audyt - kontrola wewnętrzna

JPG (369 KB)

Załącznik 1


JPG (331 KB)

Załącznik 2


JPG (382 KB)

Załącznik 3


JPG (494 KB)

Załącznik 4


JPG (558 KB)

Załącznik 5


JPG (614 KB)

Załącznik 6


JPG (666 KB)

Załącznik 7


JPG (704 KB)

Załącznik 8


JPG (658 KB)

Załącznik 9


JPG (673 KB)

Załącznik 10


JPG (643 KB)

Załącznik 11


JPG (609 KB)

Załącznik 12


JPG (607 KB)

Załącznik 13


JPG (585 KB)

Załącznik 14


JPG (289 KB)

Załącznik 15