IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Wyniki kontroli

14.09.2012 r. – Kontrola doraźna Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych

07.05.2013 r. – Obserwacja organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego części pisemnej

23.05.2013 r. – Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej