IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora

ROK 2018

PDF (174 KB)

Zarządzenie nr 3/2018

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018


PDF (174 KB)

Zarządzenie nr 2/2018

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018


PDF (231 KB)

Zarządzenie nr 1/2018

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


ROK 2017

PDF (493 KB)

Zarządzenie nr 14/2017

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych


PDF (328 KB)

Zarządzenie nr 13/2017

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu ZFŚS


PDF (191 KB)

Zarządzenie nr 10/2017

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


PDF (197 KB)

ZARZĄDZENIE NR 8/2017

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę (zwolnień), zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.


PDF (352 KB)

ZARZĄDZENIE nr 7/2017

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


ROK 2016

PDF (355 KB)

ZARZĄDZENIE nr 5/2016

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (255 KB)

Zarządzenie nr 3/2016

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku  w roku szkolnym 2015/2016


PDF (253 KB)

Zarządzenie nr 2/2016

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku  w roku szkolnym 2015/2016