IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli

14.09.2012 r. – Kontrola doraźna Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych

07.05.2013 r. – Obserwacja organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego części pisemnej

23.05.2013 r. – Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej

.

10.10.2017-14.11.2017 - Audyt - kontrola wewnętrzna